Pravidla-Rules Gaming-Scope Game a Voice Servery

Rules for Exile mod Servers – Gaming-Scope Servers

By joining our server you accept these rules and you are committed to full compliance with them. If you disrespect the rules, you will recive warning and if you continue to break the rules you will get permanently banned from our servers.

!!!Ignorance of the rules will not justify you – Read them!!!

1.: Base building and attacking

1.1: It is forbidden to build 1 km around spawn zones
1.2: It is forbidden to build anywhere in high loot areas such as industrial and military compounds
1.3: It is forbidden to build 1 km around trader zones
– If you want to build somewhere and you are not sure if you can, make sure to ask one of the admins
1.4: It is forbidden to destroy vehichles inside players bases
1.5: It is forbidden to kamikaze other players bases and vehichles in it.

2.: IN-GAME Chat and TS server

2.1: Allowed languages in side chat are ENG (English), CZ (Czech) and SK (Slovak) – using other languages will get you kicked
2.2: It is forbidden to use bad or abusive language. Constant insults will result in temporary Ban
2.3: It is forbidden to do any promotion of racism and religion related material.
2.4: It is forbidden to do any propagation of other gaming servers – it will be immediately punished with a permanent Ban
2.5: Respect the admins and follow their orders, Admin always has the last word
2.6: Do not talk in side chat
2.7: If you visit us at our official TS 3 Server, be respectful to other players – Raging or insulting can result in temporary Ban

3.: Trader Zones

3.1: It is forbidden to destroy, salvage or suck the fuel from any vehicle in trader zones
3.2: It is forbidden to run over players in trader zones (on purpose)
3.3: It is forbidden to follow and kill players leaving the safe zones
3.4: It is forbidden to camp up to 1 km around safe zones
3.5: It is forbidden to steal unlocked vehichles in safe zones
3.6: It is forbidden to park vehichle for long time at trader zones – after two restarts your vehicle will be deleted without possibility of recovery

4.: PvP Combat

4.1: It is forbidden to kill fresh spawns unless they run at you.
4.2: It is forbidden to Kamikaze other players with helicopters and planes
4.3: It is forbidden to run away from a fight to safe zones

5.: Hacking and Cheating

5.1: It is forbidden to hack, use scripts or to exploit bugs – If caught, you will be permamently banned

Pravidla pro Exile mod servery – Gaming-Scope Servery

Připojením na náš server přijímáte naše pravidla a zavazujete se k jejich striktnímu dodržování. Porušení většiny pravidel bude řešeno nejdříve varováním a při opakovaném porušování tvrdě trestáno

!!!Neznalost pravidel nebo jejich ignorace neomlouvá!!!

1.: Stavění a ničení základen

1.1: Je zakázáno stavět 1 km od spawn zón
1.2: Je zakázáno stavět v oblastech s vysokým loot spawnem – Military a Industrial
1.3: Nesmíte stavět do 1 km od všech obchodníků
– Pokud někde chcete stavět a nejste si jisti jestli můžete, zeptejte se některého z adminů
1.4: Je zakázáno ničit vozidla uvnitř základen cizích lidí
1.5: Je zakázáno dělat Kamikaze na základny a vozidla v nich.

2.:IN-GAME Chat a Teamspeak server

2.1: Povolené jazyky v side chatu jsou Český, Slovenský a Anglický
2.2: Zákaz používání vulgárních výrazů, nadávek a konstantního urážení ostatních hráčů – hrozí dočasný Ban
2.3: Zákaz propagace rasismu, náboženství a souvisejícího materiálu.
2.4: Zákaz propagace a dělání reklamy ostatním herním serverům (bude okamžitě trestáno trvalým banem)
2.5: Respektujte Adminy a řiďte se jejich příkazy, Admin má vždy poslední slovo.
2.6: Nemluvte do Side chatu
2.7: Pokud nás navštívíte na našem Teamspeak serveru, respektujte ostatní hráče a chovejte se slušně – trest za raging a urážení je dočasný Ban na TS

3.: Obchodníci a Safe zóny

3.1: Zákaz ničení, demontování dílů a odčerpávání paliva z jakéhokoliv vozidla v safe zóně u obchodníků.
3.2: Zákaz úmyslného přejíždění hráčů vozidlem v safe zónách
3.3: Zákaz pronásledování hráčů ze safe zóny a následného zabití hráčů.
3.4: Zákaz kempení v okolí 1 km od safe zóny
3.5: Zákaz kradení odemčených vozidel u obchodníků v safe zóně
3.6: Zákaz dlouhodobého parkování vozidel u obchodníků v safe zóně – po dvou restartech bude vaše vozidlo smazáno, bez možnosti navrácení

4.: PvP Combat

4.1: Zákaz zabíjení čerstvě spawnutých hráčů pokud na vás přímo neběží
4.2: Zákaz Kamikaze s vrtulníky a letadly na ostatní hráče – Kamikaze bude tvrdě trestáno.
4.3: Zákaz utíkání z boje k obchodníkovi do safe zóny.

5.: Hacky a Bugy

5.1 : Zákaz hacků, scriptů, úmyslného využívání bugů (exploitu) – trest je Perma ban
5.2 : Zákaz Duplikování itemů – trest je dočasný ban a smazání základny
5.3 : Porušení pravidel a chyby na serveru je potřeba nahlásit. Je přísně zakázané nenahlásit chybu a používat ji ve svůj prospěch – trest je dočasný ban nebo smazání základny

Close Menu